Veelgestelde vragen

Verhalen van schade op de verdachte

Wat houdt het verhalen van schade op de verdachte in?

Als u een winkeldief – al dan niet op heterdaad - betrapt en aangifte doet, kunt u voor de tijd die u hieraan kwijt bent een schadevergoeding van de dader eisen. Als u dit laat verlopen via Overlastregistratie Nederland gaan wij voor u trachten het bedrag a euro 181,00 te incasseren bij de winkeldief.

Is het verhalen van schade wettelijk toegestaan?

Ja, winkeldiefstal is naast een strafbaar feit ook een onrechtmatige daad. Schade die voorkomt uit die onrechtmatige daad mag u verhalen op de dader (zie artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek). Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek zegt: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden”. Deze schadevergoeding staat los van een strafrechtelijk vervolg door justitie. De juridische basis van de aansprakelijkstelling is dus ook geregeld.

Geldt het alleen voor winkeldiefstal en overlast?

Nee, het geldt ook voor overtreding van een reeds uitgereikt winkelverbod (al dan niet collectief verband). Er is dan sprake van “huisvredebreuk” en ook in dat geval mag er weer een boete worden opgelegd. Van winkeldiefstal hoeft in dit geval geen sprake te zijn.

Waarom een bedrag van euro 181,00?

De rechter heeft in het verleden bepaald dat dit bedrag een passende vergoeding is voor de vele werkzaamheden die samenhangen met winkeldiefstal / overlast (denk aan het observeren, het daadwerkelijke aanhouden, het invullen van de formulieren en de overdracht aan de politie ed.). Voor u als winkelier dan alsnog een compensatie van de overlast.

Kan ik ook de kosten van directe schade verhalen?

Ja, dit kan u meenemen bovenop het bedrag van euro 181,00 en die kosten zullen wij ook verhalen op de verdachte. Denk hierbij aan schade die is ontstaan door het verwijderen van beveiligingslabels, het beschadigen van het product (bv verpakking of kapot textiel zodat het onverkoopbaar wordt) of het omvallen van stellingen bij een vluchtpoging.

Kan ik ook schade verhalen op een minderjarige?

Voor het verhalen van schade moet de winkeldief 14 jaar of ouder zijn. Vanaf die leeftijd is een persoon pas volledig verantwoordelijk voor een onrechtmatige daad. Winkeldieven die jonger zijn dan 14 jaar zijn wel strafrechtelijk vervolgbaar. In principe zal de winkelier / politie in dit geval altijd de ouders informeren.

Hoe kan ik de schade verhalen?

Bij de registratie van de gegevens in de winkel sluit u als het ware een overeenkomst met de winkeldief door het invullen van de hele papierwinkel (inclusief het invullen van het schadeverhaalformulier). Nadat u klant bent geworden van Overlastregistratie Nederland ontvangt u het deelnemersnummer en de inloggegevens. Wij maken alles voor u aan in een eigen, beveiligde omgeving. Na de registratie in de winkel, kunt u op een later moment inloggen via de site van Overlastregistratie Nederland om de gegevens voor de aansprakelijkstelling in te voeren. Wij zorgen dan voor de incassering van het bedrag. U dient dus zelf zorg te dragen voor de invoer van de benodigde gegevens in de Stand Alone van de Schadeverhaalapplicatie. Het betreft dus geen boete, maar een wettelijk verplichte schadevergoeding. Na invoering ontvangt u een mail met de gegevens voor uw eigen administratie.

In welke situaties kunt u de verdachte aansprakelijk stellen?

Bij diefstal, poging tot diefstal en het verzorgen van overlast kunt u de persoon aanhouden. U kan aansluitend aangifte doen en / of een civiele aanzegging uitschrijven (waarschuwing of een winkelverbod). Mocht de persoon binnen de duur van het winkelverbod wederom in uw winkel verschijnen, dan is deze persoon in het tweede geval in overtreding en is er sprake van huisvredebreuk. U mag de persoon dan wederom aansprakelijk stellen.

Wat zijn de werkzaamheden van Overlastregistratie Nederland m.b.t. het incasseren van de schade?

Na afwikkeling van de aanhouding, ontvangt de verdachte gelijk de ontzegging en de aansprakelijkstelling (inclusief eerste factuur). Een 15 dagen later verstuurt Overlastregistratie Nederland de herinnering indien de eerste factuur niet is voldaan. Betaalt de dader deze niet binnen 15 dagen, dan volgt er een sommatie, met administratiekosten. Betaalt de dader ook deze factuur niet binnen de gestelde termijn, dan zal aansluitend het dossier worden overgedragen aan GGN Mastering Credit. Zij nemen aansluitend over. De wettelijke incassokosten worden dan ook neergelegd bij de dader. Opgemerkt moet worden de verdachte over het algemeen dus de eerste factuur reeds in de winkel ontvangt (of van de politie na heenzenden).

Wat is de kracht van GGN Mastering Credit?

GGN optimaliseert de kasstroom van haar klanten door, op een maatschappelijk verantwoorde wijze, debiteurenrisico’s te voorkomen en terug te dringen.

GGN is de grootste creditmanagementorganisatie van Nederland met 14 eigen incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren. Naast deze landelijke dekking beschikt GGN over een uitgebreid netwerk van incassopartners in én buiten Europa. Met zo’n 900 professionals waaronder (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, incassospecialisten en een team van juristen staan wij middenin in de maatschappij en kennen de lokale behoeften. De meerwaarde van onze mensen is hiermee altijd dichtbij.

Moet de verdachte het schadeverhaalformulier tekenen?

Nee, dit is geen vereiste. Wil de verdachte niet tekenen, dan komt er toch een overeenkomst tot stand. De dader blijft wettelijk verplicht de schadevergoeding te betalen.

Hoe kan ik de schade verhalen op de winkeldief?

U sluit in de winkel – tijdens de registratie van alle gegevens - een overeenkomst met de winkeldief, waarin u het schadebedrag vastlegt. Hiervoor gebruikt u het schadeverhaalformulier dat u na uw aanmelding kunt downloaden. Deze staat op uw persoonlijke pagina. Het formulier bestaat uit twee pagina's, nl. de overeenkomst en de voorwaarden. U dient dit formulier gereed te hebben liggen om handmatig in te vullen tijdens de registratie van de gegevens van de verdachte.

Hoe werkt het schadeverhaalformulier?

Het schadeverhaalformulier dient u dus zelf te printen. Uw gegevens worden na de eerste registratie aangemaakt en zijn dan dus reeds bij het printen reeds ingevuld. Na aanhouding van een winkeldief vult u hier de gegevens van de verdachte en het schadebedrag in. U geeft de winkeldief – al dan niet via de politie - een kopie van het ingevulde formulier. Het origineel behoudt u zelf. Vervolgens dient u de schade zelf aan te melden via de site van Overlastregistratie Nederland. Het adres is www.overlastregistratie.nl

Wat kan ik doen als de winkeldief vragen heeft over het verhalen van schade?

Op de site van Overlastregistratie Nederland is alle aanvullende informatie te vinden. Het adres staat ook vermeld op het schadeverhaalformulier. Wijst u de verdachte daarop.

Kan er ook schade worden verhaald op buitenlanders?

Ja, dat kan. Winkeldieven van buiten de landsgrenzen kunnen ook worden aangepakt. Wij komen hiermee tegemoet aan de verzoeken van zowel ondernemers / winkeliers als politie om nog daadkrachtiger te kunnen optreden tegen winkeldieven. De incassering wordt verzorgd door GGN Mastering Credit. Overlastregistratie Nederland gebruikt deze betrouwbare partner voor de incassering van de gelden. Dus ook over de grens zullen wij achter uw geld aan gaan.

Aanmelden voor de Stand Alone Schadeverhaalapplicatie

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

Elke organisatie die te maken heeft met diefstal / overlast kan deelnemen. Aanmelding via de website www.overlastregistratie.nl is een vereiste. U machtigt aansluitend Overlastregistratie Nederland om de geleden schade als gevolg van de voorgedane overlast namens uw bedrijf of vestiging te incasseren bij de verdachte. U hoeft geen lid te zijn van een ondernemersvereniging, winkeliersvereniging, Bedrijfschap of brancheorganisatie.

Kan de ondernemersvereniging alle leden collectief aanmelden?

Nee, dit kan helaas niet. Elke winkel moet separaat worden aangemeld; registratie vindt dus plaats op bedrijfs- of vestigingsniveau. U krijgt aansluitend een deelnemersnummer en een wachtwoord. Het wachtwoord dient u aansluitend zelf te wijzigen. Na registratie ontvangt u eerst een bevestiging per mail. U krijgt verder een informatiepakket toegestuurd.

Indien u als collectief wilt deelnemen (Ondernemersvereniging, Bedrijfs Investeringszone, keten) dient u contact op te nemen met Overlastregistratie Nederland. Maatwerk is dan een vereiste.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier op deze site volledig in te vullen. Als u meerdere vestigingen heeft, moet u elke vestiging apart aanmelden. U dient daarbij de gegevens van een contactpersoon van de desbetreffende vestiging op te geven. U meldt u zich aan als gebruiker van de schadeverhaaloplossing van Overlastregistratie Nederland. U machtigt aansluitend Overlastregistratie Nederland om de geleden schade als gevolg van de voorgedane overlast namens uw bedrijf of vestiging te incasseren bij de verdachte. Registratie vindt plaats op bedrijfs- of vestigingsniveau. U krijgt aansluitend een deelnemersnummer en een wachtwoord. Het wachtwoord dient u aansluitend zelf te wijzigen. Na registratie ontvangt u eerst een bevestiging per mail. U krijgt verder een informatiepakket toegestuurd.

Kan ik klanten laten zien dat mijn winkel deelneemt aan de regeling?

Ja, als deelnemer ontvangt u van Overlastregistratie Nederland enkele posters en raamstickers. Het is belangrijk om deze duidelijk zichtbaar in uw winkel op te hangen. Dit werkt preventief. Nadat u bent aangemeld en ingelogd, kunt u online zelf extra pakketten bijbestellen.

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Aanmelden is niet gratis. U betaalt een entree fee van euro 25,00. De jaarlijkse kosten bedragen euro 50,00. Deze bedragen worden voldaan via een I-Deal betaling tijdens het registratieproces. Voor de administratieve afhandeling van een aansprakelijkstelling rekent Overlastregistratie Nederland aansluitend euro 25,00 excl. BTW per doorgeleiding. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de gegevens. Op het geïncasseerde bedrag wordt aansluitend – na succesvolle incassering van het bedrag – die euro 25,00 excl. BTW ingehouden. Als de dief euro 181,00 heeft betaald, krijgt u dus euro 150,75 op uw rekening gestort. Indien incassering niet lukt zal het bedrag van euro 25,00 excl. BTW op de volgende geslaagde doorgeleiding worden ingehouden.

Waar vind ik het Schadeverhaalformulier?

Nadat u zich als deelnemer heeft aangemeld – en de betaling is geslaagd - ontvangt u dus een deelnemersnummer en een wachtwoord. U vindt aansluitend op uw persoonlijke pagina het Schadeverhaalformulier van Overlastregistratie Nederland, welke u kunt downloaden. Dit formulier dient u te printen en te gebruiken bij een registratie. Het document bestaat uit twee pagina’s en geeft u mee aan de politie. U houdt een copie. De politie zorgt ervoor dat de dader bij het heenzenden eea meekrijgt.

Schade melden

Hoe kan ik mijn schade melden?

U logt in met uw deelnemersnummer en wachtwoord. Dit kan alleen als u geregisteerd bent als deelnemer. U komt dan op uw persoonlijke pagina, waar u de schade kunt melden. Overlastregistratie Nederland verzorgt dan het incasseren. Het PV nummer mag u vermelden, maar dit hoeft niet. Wanneer de directe schade hoger is dan euro 250,00 nemen wij eerst contact met u op.

Kan ik de status van mijn aansprakelijkheidsstelling(en) bekijken?

Nee, op dit moment nog niet, hoewel wij verwachten dat dit op korte termijn wel zeker kan. U zal dan op uw persoonlijke pagina de status van uw claim(s) kunnen bekijken. Heeft u voor dit moment vragen over de status van uw claim(s), stuur dan even een e-mail naar info@overlastregistratie.nl. Wij zorgen dat u dan een keurig overzicht ontvangt.

Heb ik nu wel of geen PV nummer nodig?

Hier is veel onduidelijkheid over. Overlastregistratie Nederland is van mening dat dit niet noodzakelijk is. Het betreft een civiele afhandeling. Overdracht aan de politie is derhalve ook niet noodzakelijk om een schadeverhaalformulier door te zetten naar Overlastregistratie Nederland. De verdachte tekent namelijk in de winkel. U houdt verder de kopieën zodat bewijs altijd aanwezig is van het voorval. Wij gaan ervan uit dat de aanhouding op een rechtmatige wijze is verlopen. Mocht u wel over het PV nummer (of transactienummer) beschikken, dan raden wij u aan dit gewoon in te voeren op uw persoonlijke pagina. Het PV nummer kunt u na overdracht aan de politie opvragen bij het desbetreffende bureau.

Winkeldiefstalapplicatie met geïntegreerde Schadeverhaalapplicatie

Voor het Grootwinkelbedrijf is de Winkeldiefstalapplicatie met geïntegreerde Schadeverhaalapplicatie ontwikkeld. Het Grootwinkelbedrijf heeft veelvuldig te maken met winkeldiefstal en overlast. Middels de applicatie kan men op een snelle en efficiente wijze de registratie voltooien. In de winkel krijgt de verdachte gelijk de factuur mee.

Welke termijnen tot betaling hanteert Overlastregistratie Nederland?

De eerste factuur krijgt de verdachte in de winkel persoonlijk uitgereikt. Het verzoek is deze te betalen binnen 15 dagen. Wordt deze niet betaalt dan volgt een herinnering. Het verzoek is deze te betalen binnen 15 dagen. Betaalt de dader niet binnen die 15 dagen, dan volgt er een sommatiebrief / factuur, nu met administratiekosten. Betaalt de dader ook deze factuur niet binnen de gestelde termijn, dan zal aansluitend het dossier worden overgedragen aan GGN Mastering Credit. Zij nemen het aansluitend over. De wettelijke incassokosten worden dan ook neergelegd bij de dader.

Wat is de rol van de politie?

De winkeldief zal in de meeste gevallen worden overgedragen aan de politie. Zij zullen een proces verbaal opmaken. De rechter kan in zijn strafmaat rekening houden met de aanpak. Als de dader de schadevergoeding heeft betaald kan de rechter dat meenemen in zijn strafbepaling

Het Schadeverhaalformulier is niet ondertekend door de dader

Het komt voor dat een dader niet wil tekenen. Geen probleem. Er is dan sprake van een aansprakelijkstelling. U stelt in dit geval de dader eenzijdig aansprakelijk voor de schade. De dader moet hoe dan ook betalen. Wanneer er door beide partijen wel gewoon keurig wordt ondertekend is er sprake van een overeenkomst.