Algemeen

Winkeldiefstal leidt jaarlijks tot een strop van ettelijke honderden miljoenen euro’s. Elke ondernemer / winkelier heeft hier dagelijks mee te maken. Onze schatting is dat er jaarlijks minimaal zo'n anderhalf miljoen winkeldiefstallen worden gepleegd. Het overgrote deel zijn gelegenheidsdiefstallen / first offenders. Daarnaast vindt diefstal ook vaker op georganiseerde wijze plaats. Een relatief klein deel daarvan wordt in de winkel aangehouden en verder intern afgehandeld. Een nog kleiner deel van de personen wordt daadwerkelijk overgedragen aan de politie.

Overlastregistratie Nederland biedt ondernemers een aantal oplossingen. De civiele aanpak van winkeldiefstal / overlastsituaties zorgt voor een sterke en blijvende daling van diefstal. Dit is de ervaring van de afgelopen jaren. Een dief zal zich wel twee keer bedenken indien die merkt dat u georganiseerd bent en er dus daadwerkelijk werk van maakt.

Voor u als ondernemer hebben wij een tweetal diensten ontwikkeld. Voor collectief gebruik door een keten is de Winkeldiefstalapplicatie ontwikkeld. Deze werkwijze biedt vele voordelen. In dat geval maken alle winkels van de desbetreffende keten in collectief verband gebruik van de applicatie. Het tegengaan van veelplegers en het creëren van veiligheid in hun eigen winkelgebied staat hierbij centraal. Ketens die gebruik willen maken van de Winkeldiefstalapplicatie doen dit altijd met de geïntegreerde Schadeverhaalapplicatie van Overlastregistratie Nederland.

Daarnaast is de Schadeverhaalapplicatie Stand Alone ontwikkeld. Wilt u alleen de aansprakelijkstellingen via Overlastregistratie Nederland laten verzorgen dan bent u dus aan het goede adres. Ondernemers / winkeliers hoeven zich niet bezig te houden met het innen van de aansprakelijkstelling / schadevergoeding. Dat doet namelijk Overlastregistratie Nederland. Deze civiele methodiek kan in heel Nederland worden gebruikt. Van de regeling gaat een preventieve werking uit en de ervaring leert dat het aantal winkeldiefstallen sterk daalt (blijvend effect). Het merendeel van de facturen wordt keurig op tijd betaald, wat betekent dat u aansluitend – na aftrek van de kosten – het resterende bedrag keurig krijgt uitgekeerd. Dit met een gedegen rapportage.

Overlastregistratie Nederland werkt hiervoor samen met GGN Mastering Credit. Zij verzorgt voor Overlastregistratie Nederland het incassoproces (minnelijk en gerechtelijk). GGN is de grootste creditmanagementorganisatie van Nederland met 14 eigen incasso- en gerechtsdeurwaarderskantoren. Naast deze landelijke dekking beschikt GGN over een uitgebreid netwerk van incassopartners in én buiten Europa. Met zo’n 900 professionals waaronder (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders, incassospecialisten en een team van juristen staan wij middenin in de maatschappij en kennen de lokale behoeften. De meerwaarde van haar mensen is hiermee altijd dichtbij.

Ook individuele ondernemers / winkeliers kunnen gebruik maken van de dienstverlening m.b.t. de aansprakelijkstellingen. Het digitaal aanleveren van de aansprakelijkstellingen is dus mogelijk via Overlastregistratie Nederland. Met uw deelnemersnummer, in combinatie met het aangeleverde wachtwoord, kunt u inloggen op de website van Overlastregistratie Nederland. U print de overeenkomst, registreert alle gegevens van de dief en logt na overdracht aan de politie op een later moment in op de website. U voert aansluitend binnen uw eigen omgeving de gegevens van de verdachte in. Aansluitend zal Overlastregistratie Nederland zich buigen over de incassering van het bedrag.

Bent u geïnteresseerd in deze service, meldt u zich dan aan als deelnemer.