Visie

De afwikkeling van winkeldiefstal en overlast is op een betere manier te organiseren. De problematiek is complex en tijdrovend. Echter, door processen op een andere manier te organiseren betekent winst vanuit meerdere oogpunten. Deze gedachte heeft aan de basis gestaan van de totstandkoming van Overlastregistratie Nederland.

Veiligheid is vandaag de dag niet alleen meer een taak van de politie. Zeer waarschijnlijk wordt deze taak minder en minder. Met een toename van het aantal overtredingen en een gelijkblijvende politiecapaciteit begint de schoen te wringen. Een veelgehoorde opmerking is dat winkeldiefstal geen prioriteit heeft voor politie en justitie. Of dat er via vervolging geen resultaten worden geboekt. De ondernemer / winkelier krijgt een grotere eigen verantwoordelijkheid en moet deze ook gewoon nemen. Eén van de zaken waar veel voordeel valt te halen betreft zijn eigen veiligheid in de winkel en daarnaast het op een efficiënte manier inrichten van het registratieproces. Wij richten ons op dat laatste proces.

Winkeldiefstal en overlast heeft grote consequenties voor het financiële rendement van winkels. Elk dervingcijfer is te hoog. Daarnaast heeft het consequenties voor de medewerkers van winkels. Er blijkt een hoop persoonlijk leed te kunnen ontstaan tijdens en / bij het aanhouden van een winkeldief en het aansluitend administratief afhandelen van de registratie en de overdracht aan de politie. De tijd die men hier kwijt aan is kan beter worden besteed aan het staan op de winkelvloer en het leveren van service aan klanten. Hoe sneller dit wordt afgehandeld hoe beter. Tot slot is geen enkele ondernemer / winkelier gebaat bij overlast en sociale onveiligheid op de winkelvloer.

Het grote voordeel van het gebruik van de applicatie is volgens Overlastregistratie Nederland de eenvoud, de snelheid, het gemak en het verkrijgen van managementinformatie. Op basis van de vele gesprekken in de markt is het besef ontstaan dat veel ondernemers / winkeliers niet precies weten hoe vaak, welke producten en op welke tijdstippen er wordt gestolen. Is dat bekend, dan kan er volgens Overlastregistratie Nederland structureel worden gestuurd en kan aanvullend beleid worden ontwikkeld. Dit geldt ook voor het aantal uitgeschreven schadeverhaalformulieren.