Referenties

Eind 2011 is in opdracht van de gemeente Den Haag door Overlastregistratie Nederland een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het project Collectieve Winkel Ontzegging in de Haagse binnenstad. Het project liep sinds 2006 en eind 2011 waren een 600 ondernemers / winkeliers aangesloten bij dit project. Per 2012 is het bestaande project echter in zijn geheel stopgezet. Op basis van de resultaten van het onderzoek is aansluitend een voorstel geschreven hoe het project Collectieve Winkel Ontzegging zelfstandig en met een hogere efficiency kon worden voortgezet. Er is toen een nieuwe pilot gestart met een achttal deelnemers behorende bij het Grootwinkelbedrijf. De hier opgedane ervaringen hebben geleid tot de huidige dienstverlening.

Wilt u enkele referenties, wilt u informatie over de ontwikkelingen en toekomstige mogelijkheden, aarzel dan niet en stuur een e-mail naar info@overlastregistratie.nl. Wij nemen aansluitend contact met u op.