Algemeen

U bent aangehouden in een (deelnemende) winkel wegens winkeldiefstal / overlast. Naast een strafbaar feit is er sprake van een onrechtmatige daad. De ondernemer / winkelier mag u derhalve een “boete” opleggen, aangezien de winkel veel tijd kwijt is met de afhandeling van uw zaak. De ondernemer / winkelier mag de schade dus op u verhalen. Deze schadevergoeding staat los van een strafrechtelijk vervolg door justitie. De ondernemer / winkelier zal enkele (standaard) gegevens van u registeren, waarna u in principe ter plekke de ontzegging en de aansprakelijkstelling ontvangt. Dit gebeurt vaak in het bijzijn van de politie. Soms worden de formulieren meegegeven aan de politie met het verzoek deze aan u uit te reiken na heenzending (verlaten van het politiebureau). Bij de ontvangen aansprakelijkstelling zit reeds de eerste factuur. Vanaf het moment van aanhouding en de beslissing van de ondernemer / winkelier u aansprakelijk te stellen loopt het factuurtraject.