binnenkort beschikbaar

Incidentenregistratie

Naast de twee ontwikkelde diensten heeft Overlastregistratie Nederland ook voorbereidingen getroffen om de applicatie geschikt te maken voor het melden en registreren van incidenten in het algemeen. Uit vele gesprekken is gebleken dat het registreren en terugkoppelen van dit soort cruciale informatie van belang is voor winkels en de hoofdkantoren. Het gaat dan niet alleen om (globale) cijfers over winkeldiefstal, maar het kan ook gaan om storingen, vals geld, intimidatie, het gebruik van rooftassen (of andere middelen), pogingen tot inbraak, fraude, beveiligingsinzet (uren), tijdstippen of anderszins. Ook op dit gebied zijn vele efficiencyslagen te maken.

Uitgangspunt is dat op een eenvoudige, eenduidige en consequente wijze door alle gebruikers (lees: winkels) gerapporteerd wordt. Belangrijk is dat door de winkels dezelfde parameters worden gebruikt en dat men deze ook op een consequente wijze hanteert. Dit aspect van registratie is van groot belang, aangezien alleen dan op basis van die informatie maatregelen kunnen worden ontwikkeld, maatregelen kunnen worden geëvalueerd en / of verder kunnen worden aangescherpt. Via maatwerk kan elke organisatie voordelen creëren wanneer een dergelijke aanpak wordt gehanteerd. Het eea kan op een inzichtelijke wijze via een dashboard worden gevisualiseerd en dit betekent dat vroegtijdig actie kan worden ondernomen om bij te sturen c.q. actie te ondernemen en dat derhalve de schade kan worden beperkt. Het uitfilteren van relevante informatie (bv per regio of type incident) is aansluitend in een handomdraai gebeurd. Het intern communiceren van de nieuwe aanpak is aansluitend een volgende stap.

Overlastregistratie Nederland gaat – gezien het complexe karakter – graag met u in gesprek over de mogelijkheden en om te bezien wat nu wordt gebruikt en waar de omissies liggen. Maatwerk staat hier altijd voorop.