direct inloggen

Winkeldiefstal

Winkeldiefstalapplicatie

Zoals blijkt uit de informatie biedt de Winkeldiefstalapplicatie vele voordelen en gebruiksgemak. De Winkeldiefstalapplicatie is geschikt voor gebruik in collectief verband of voor ketens als geheel.

In collectief verband

In collectief verband maken de deelnemers gebruik van de Winkeldiefstalapplicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van de applicatie door winkeliers die gemeenschappelijk diefstal en overlast willen terugdringen in hun gebied. Winkelcentra – al dan niet verenigd in een ondernemersvereniging of Bedrijfs Investerings Zone - en / of KVO gebieden hebben een gemeenschappelijk belang in de aanpak. De ervaring is dat een collectieve aanpak het percentage diefstal al sterk doet verminderen vanwege de afschrikkende werking.

Het gebruik door winkeliers die gemeenschappelijk diefstal en overlast willen terugdringen impliceert niet dat men voor de afhandeling van de aansprakelijkheidsstellingen ook gebruik moet maken van de diensten van Overlastregistratie Nederland. Men kan gewoon bij zijn huidige aanbieder blijven. Het betekent wél dat u aansluitend de schadeverhaalformulieren op een later moment nog apart moet invoeren in de applicatie van Detailhandel Nederland of van de Stichting SODA. Dit betekent het achteraf separaat inbrengen van de gegevens in die applicatie, het versturen per post van de schadeverhaalformulieren naar het hoofdkantoor waar aansluitend eea wordt ingevoerd of het versturen van de schadeverhaalformulieren naar de aanbieder, die aansluitend eea gaat inbrengen. Via Overlastregistratie Nederland hoeft dit niet meer te gebeuren. Na het invoeren van de gegevens in de Winkeldiefstalapplicatie ontvangt de dief gelijk de factuur in de winkel / op het bureau en worden de gegevens op een beveiligde manier doorgezet naar de database van Intrum Justitia, die aansluitend het hele proces verder coördineert en voor de incassering van het bedrag zorgdraagt.

Gebruik door ketens

Voor ketens betekent het gebruik van de Winkeldiefstalapplicatie met geïntegreerde Schadeverhaalapplicatie dat men op het hoofdkantoor én op decentraal winkelniveau inzicht krijgt in de problematiek van diefstal en overlast. De hoofdkantoren kunnen realtime meekijken naar de ontwikkelingen en hun beleid hierop aanpassen. Een ander groot voordeel van de gegenereerde managementinformatie is dat hoofdkantoren nu eindelijk op inzichtelijke en vergelijkbare wijze de informatie van de aangesloten winkels doorkrijgen. Het gebruik van de Winkeldiefstalapplicatie met geïntegreerde Schadeverhaalapplicatie door ketens betekent dat men tevens de afhandeling van de aansprakelijkheidsstellingen door Overlastregistratie Nederland laat verzorgen. Het achteraf inbrengen van de informatie is dan ook niet meer noodzakelijk.